tenmiencuatui.com

Tên miền này được sử dụng cho các ví dụ trong tài liệu đào tạo SEO Manager Trần Ngọc Thùy cũng như chia sẻ tài liệu kiến thức về tên miền miễn phí.
Bạn được toàn quyền sử dụng tên miền này trong các ví dụ mà không cần sự cho phép hay yêu cầu nào.

Tương tự vậy bạn có quyền sử dụng đối với các ví dụ là subdomain: tukhoa.tenmiencuatui.com, daotaoseo.tenmiencuatui.com... Hoặc bất kể folder nào thuộc tên miền này như https://tenmiencuatui.com/dao-tao-seo/...

Trường hợp bạn muốn sử dụng chức năng rút gọn liên kết bạn có thể sử dụng công cụ Bitly.vn miễn phí